Activiteiten

Gebr. van der Graaf BV is gespecialiseerd in destructieve en non-destructieve detectiemethodes. Gebruikmakend van meest innovatieve meettechnieken worden objecten en structuren in de ondergrond gedetecteerd.

078 - 616 45 52 contact opnemen

 

Deze technieken worden toegepast bij een uitgebreid scala aan diensten:

  • Het in kaart brengen van ondergrondse objecten zoals kabels en leidingen of bodemvreemde materialen (puin, funderingsresten of verankeringen van kademuren e.d);
  • Het karteren van geologische of archeologische structuren in de ondergrond;
  • Het vastleggen van wegconstructies zoals fundering en asfaltdikte of de ligging van wapening in betonconstructies.

De opsporingsactiviteiten beperken zich nu nog tot metingen op land. Door innovatieve aanpassingen breidt Gebr. Van der Graaf BV binnenkort zijn detectieactiviteiten uit met hydrografische metingen in en op het water.

Proeftekening Grondonderzoek

In Nederland vinden enkele honderdduizenden grondroeringen per jaar plaats. Hierbij doen zich ca. 50.000 schadegevallen voor. De geschatte schade daarvan loopt jaarlijks in de miljoenen euro’s. Dat is maatschappelijk onverantwoord. Graven zonder een goed beeld van de ondergrond niet langer acceptabel.

Voor Gebr. Van der Graaf BV is het voorkomen van schade een uiterst belangrijke opdracht. Ons grondonderzoek doen wij al naar gelang de omstandigheden met destructieve (proefsleuven) of met non-destructieve technieken (grondradar).

Detecteren van objecten met proefsleuven en kwalificeren van kabels en leidingen kent voor Gebr. Van der Graaf BV geen geheimen. Wij zijn bekend met de eisen van vele leidingbeheerders en weten wat ons te doen staat, in elke omgeving. Jarenlange ervaring leert, dat een proefsleuf vaak al voldoende informatie oplevert. Vooral bij complexe binnenstedelijke bundels kabels en leidingen is de grondradar een welkome aanvulling.

Complete dienstverlening

Gebr. Van der Graaf BV faciliteert zijn opdrachtgevers door een zo compleet mogelijk pakket aan diensten en producten aan te bieden: van het detecteren, inmeten en herbestraten tot het archiveren van de gegevens. Ook verzorgen wij desgewenst de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Informatie online beschikbaar

Al onze medewerkers communiceren via hun laptops de graaf- of detectie-informatie direct met het hoofdkantoor van Gebr. Van der Graaf BV in Dordrecht. Betrokken partijen kunnen via een beschermde site op internet snel een beeld van de activiteiten op de onderzoekslocatie krijgen. Het is onze ervaring dat deze informatiestroom de maatschappelijke draagkracht van de werkzaamheden ten goede komt.

WION

Voor Gebr. Van der Graaf BV is het voorkomen van schade een uiterst belangrijke opdracht. De overheid draagt hier ook haar steentje aan bij. Zo is op 1 juli 2008 de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION, of grondroerdersregeling) in werking getreden. De beheerder van het net is verplicht elke graafactiviteit te melden.

De beheerder levert een plan van de ondergrondse infrastructuur in bij het Kadaster. Gravers krijgen inzage in deze informatie en zijn verplicht deze gegevens voor aanvang van de graafwerkzaamheden in te zien en hun uitvoeringmethode hierop te baseren.

De WION schept duidelijkheid. Dankzij deze wet weet de beheerder dat hij zijn leidingen moet registeren en dat hij gegevens digitaal beschikbaar moet stellen. Gebr. Van der Graaf BV faciliteert deze samenwerking tussen leidingbeheerder en wetgever.

Waarom kiezen voor Gebr. van der Graaf?

  • Flexibele partner met uitstekende service
  • Lokaal georiënteerd (regio Drechtsteden)
  • Brede kennis en complete dienstverlening
  • Geautomatiseerde efficiënte werkwijze
  • Verzekerd van kwaliteit

Gebr. van der Graaf bv is ISO 9001:2015 en VCA ** gecertificeerd en aangesloten bij de Graafcode

 

Wij werken onder andere voor

Gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers, bedrijven en particulieren.