Ontwerp & voorbereiding

De ontwerpafdeling van Gebr. Van der Graaf BV en Jos van der Graaf BV adviseert, ontwerpt en ondersteunt de uivoering van boven- en ondergrondse infraprojecten. De diensten op het gebied van civiel-technische grond- en wegenbouwkundige werken omvatten de planning, het ontwerp en de ondersteuning van de calculatie- en uitvoeringfase. Design- en constructcontactvormen zijn Gebr. Van der Graaf BV en Jos van der Graaf BV bekend.

078 - 616 45 52 contact opnemen

Het ontwerp in één hand

Na het verzamelen en identificeren van uw wensen in een programma van eisen (PVE)  start het ontwerpproces van de boven- en ondergrondse infrastructuur. Wij inventariseren de risico’s en stellen mitigerende maatregelen en werkmethoden voor, waarna wij de verantwoording aan onze uitvoering overdragen. Zo is en blijft de verantwoording van ontwerp tot uitvoering van het project in één hand.

Gebr. Van der Graaf BV archiveert de boven- en ondergrondse infrastructuur op een unieke en reproduceerbare manier. De verzamelde informatie gebruiken wij in ons risicomanagementsysteem. Zo managen wij bijvoorbeeld de risico’s van het vervangen of ophogen voor leidingentracés of hoe werkzaamheden in een verontreinigde bodem zo efficiënt mogelijk uit te voeren zijn. Bij bodemverontreinigingen stellen wij in de voorbereidingsfase een V&G-plan voor de ontwerpfase vast en doen aansluitend de vereiste meldingen bij het bevoegd gezag.

In de uitvoeringsfase voeren de opdrachtgever en zijn aannemer de werkzaamheden aan de  boven- en ondergrondse infrastructuur uit. Ons omgeving- en ontwerpmanagementsysteem ondersteunt en faciliteert de uitvoering waarbij acties en maatregelen uit de voorbereidingsfase in acht worden genomen.

Graag informeren wij u over ons omgeving- en ontwerpmanagement- en unieke archiefsysteem.

Waarom kiezen voor Gebr. van der Graaf?

  • Flexibele partner met uitstekende service
  • Lokaal georiënteerd (regio Drechtsteden)
  • Brede kennis en complete dienstverlening
  • Geautomatiseerde efficiënte werkwijze
  • Verzekerd van kwaliteit

Gebr. van der Graaf bv is ISO 9001:2015 en VCA ** gecertificeerd en aangesloten bij de Graafcode

 

Wij werken onder andere voor

Gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers, bedrijven en particulieren.